ਪੋਪ ਦਾ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣਾ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

303

ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਏ ਗਏ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਣ  ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕੈਥੋਲੀਕ ਗਿਰਜੇ  ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ,  ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ  ਦੇ ਪੈਰ ਪਖਾਰੇ .  ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕਿ ਧਰਮਗੁਰੁ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ  ਵਿੱਚ ਸਾਰੇਆ  ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ.

 ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਗੁਡ ਫਰਾਇਡੇ  ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ  ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਏ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਵੀ .  ਬਰਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧਦੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਪ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ .

Rom - Papst Fußwaschung Gründonnerstag Selfie mit Flüchtling

ਪੋਪ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰ ਈਸਟਰ  ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਮ  ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ .  ਪਵਿਤਰ ਵੀਰਵਾਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਿਨ  ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ  ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ  ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਏ ਸਨ .  ਇਸਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ .  ਬਰਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ  ਦੇ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾਣ  ਦੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ .

 

ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ , ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵੱਖ ਹਨ , ਲੇਕਿਨ ਅਸੀ ਸਭ ਭਰਾ ਭਰਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀ ਸ਼ੱਭ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ . ਪੋਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੇ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਸੀ . ਕਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਰੋ ਪਏ ਜਦੋਂ ਪੋਪ ਨੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚੋ ਪਵਿਤਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਖਾਰੇ , ਘਰੋੜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ . ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੋਪ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਲਿਖੇ ਕਈ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ .

ਵੈਟਿਕਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2013 ਤੱਕ ਪੈਰ – ਧੋਣੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ . ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ 12 ਅਪੋਸਟੇਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 12 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ . ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕੈਥੋਲੀਕ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾ ਪਦ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਹਫਤੇਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ .

Rom - Papst Fußwaschung Gründonnerstag

 

ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੋਪ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ . ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੱਠ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ . ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਇਜੀਰਿਆ ਦੇ ਚਾਰ ਈਸਾਈ ਪੁਰਖ , ਮਾਲੀ , ਸੀਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਖ ਵੀ ਸੀ .

ਟਵਿਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਾਲੋਈਂਗ ਵਾਲੇ ਪੋਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਈਸਟਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਾਮਿਕ ਸਿਰੀਜ ਫੇਥ ਸਿਰੀਜ : ਦਿ ਲਾਇਫ ਆਫ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ . ਇਸਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੌ ਲੈ ਕੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲੀਕ ਗਿਰਜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਨਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ .

ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕੌਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਇਰਾਂ – ਮਾਲਾਬਾਰ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿਸਾਰ ਨੇ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ 12 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਏ . ਉਥੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਮਾੜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਈਸਟਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆਤੰਕੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸਲਾਮੀਕ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚਢਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਹਨ .


Related News

 • ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਦਾ ੲਿਤਹਾਸ ੲਿਕ ਕੜਵੀ ਸਚਾੲੀ
 • ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਘੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ
 • ਸ੍ਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਹਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ.ਅਦਾਰਾ ਜਾਗੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
 • ਜਰਮਨੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ –ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ
 • ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ,ਸ੍ਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਰਿਵਾਰਾ ਵੱਲੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ੭ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਰੈਕਫੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਓਫਨਬਾਖ ਵਿੱਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉ?
 • ਲੌਕ ਇੰਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੋਰਪ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਗਠਨ ਜਰਮਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡ੍ਰੇਸਦਨ ਵਿੱਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ-ਨਿੱਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਆਉਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਸ੍ਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਇੰਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
 • ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਟਰ ਫਰੈਕਫੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਕੁੱਜ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮ੍ਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਤਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕਹੇ ਹਨ ਜਾਗੀ ਮਨੁੱਖਤਾ(ਫਰੈਕਫੋਰਟ)ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ- ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਟਰ ਫਰੈਕਫੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਕੁੱਜ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮ੍ਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਤਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕਹੇ ਹਨ.ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਹੋਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁੱਲੇ ਹਨ.ਹੋਣਾ ਤਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆਂ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਗੁਰੁ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ.ਫਰੈਕਫੋਰਟ ਦਾ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ,ਇੱਕ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨਹੀ ਹੈ.ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਝਾਂ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ.ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਖੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੈ.ਤਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ.ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਂ ਕਿ ਹਾਉਸ ਫਰਬੋਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਉਪਰ ਕਬਜਾਂ ਕਰਕਿ,ਲਗਾਤਾਰ ਅਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਤਾਂ ਉਪਰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ(ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ)ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਿਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ.ਫਰੈਕਫੋਰਟ ਦਾ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀ.ਇਹ ਸਾਰੇਆ ਦਾ ਸਾਝਾਂ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ.ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਹਮਖਿਆਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ.ਇਹ ਸਾਝਾਂ ਗੁਰੁਘਰ ਹੈ.ਇੱਥੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਗੁਰਦੁਵਾਰੇਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕਿ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀਰੋ.ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਨਹੀ ਚੱਲਦਾ,ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਪੁੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇਓ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਾ ਪਾਣੀ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉਪਰੋ ਵੀ ਗੁਜਰਦਾ ਹੈ.ਸਿਰਫ ਹੱੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੀਥੱਤੀ ਵਿੱਚ.ਵੀਰੋ ਹੱੜ੍ਹ ਰੋਜ ਨਹੀ ਅਉਦੇ.ਹਾ ਹੱੜ੍ਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਿਦਾਂ ਨਹੀ ਪੁਗਾਈ ਦੀਆਂ.ਸਾਝੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਖੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ.ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ.ਮੇਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਬਜਾ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਵੀਰੋਧ ਡੱਟਕਿ ਵੀਰੋਧ ਕਰੋ.
 • ਫਰੈਕਫੋਰਟ(ਜਾਗੀਮਨੁੱਖਤਾ)ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ-ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਫਰੈਕਫੋਰਟ ਵੱਲੋ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਟਰ ਫਰੈਕਫੋਰਟ ਰੱਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਬੇਹੋਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗੰਡਾ ਗਰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਹੁਦਗੀ
 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked as *

  *