ਦਾਵੁਤੋਗਲੂ ਲਈ ਚੁਣੋਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾ

0,,19126283_301,00

ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਹਮਤ ਦਾਵੁਤੋਗਲੂ ਲਈ ਬਰਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ . ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ , ਸਿਰਫ ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਏਰਦੋਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ .

ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ 57 ਸਾਲ ਦਾ ਦਾਵੁਤੋਗਲੂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ . ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਿਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਏਰਦੋਵਾਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਹਨ . ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਏਰਦੋਵਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਆਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ . ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤੌ ਤੁਰਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੰਗ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ .
ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੇਕਿਨ ਅਕਰਮਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੀ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਛਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ . ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਵੁਤੋਗਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ , ਮਧ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ . ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਦਰਹੁਡ ਅਤੇ ਸੀਰਿਆਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ . ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਓੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰਿਆ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹਠੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਥਲਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ . ਮਧ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੌ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਹਨ .

.

ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਵੁਤੋਗਲੂ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਦਾ ਚਰਮੋਤਕਰਸ਼ ਤੱਦ ਵਿਖੇਆ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਏਕੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰੇਚੇਪ ਤਇਯਪ ਏਰਦੋਵਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ . ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਦਾਵੁਤੋਗਲੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ . ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਵੀ ਏਰਦੋਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਸੁਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ . ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਵੁਤੋਗਲੂ ਏਰਦੋਵਾਨ ਤੌ ਆਜਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ . ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਏਰਦੋਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ .
ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਅੰਗੇਲਾ ਮੈਰਕੇਲ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੂੱਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾਵੁਤੋਗਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ . ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਲਈ ਈਊ ਵਿੱਚ ਵੀਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਕਰਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ . ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ . ਅਤੇ ਇਹ ‍ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੂਰੋਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ . ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਦਾਵੁਤੋਗਲੂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਰਿਅਰ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੋਤੀ ਅਤੇ ਸਭਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ .


Related News

 • ਕਾਂਗਰਸ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ, ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੰਕੇਤਕ ਫਾਂਸੀ
 • ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਟਰ ਫਰੈਕਫੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾ ਅੰਦਰ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦੀ ਮਰੀ ਆਤਮਾ ਹੋਈ ਉਜਾਗਰ.ਜਰਮਨ ਦੀ ਹੈਸਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾ ਉਪਰ ਲੱਗੀ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੌ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾ ਦੀ ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਰੈਣੂਆਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇਆਂ ਵੱਲੋ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ.ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ
 • 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ,ਜਰਮਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਵੱਲੋ ਭਾਰਤੀ ਕੌਸਲੇਟ ਫਰੈਕਫੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਿਰਾ
 • ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਟਰ ਤੇ ਕਾਬਜ ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਇੰਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ
 • ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਦਾ ੲਿਤਹਾਸ ੲਿਕ ਕੜਵੀ ਸਚਾੲੀ
 • ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਘੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ
 • ਸ੍ਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਹਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ.ਅਦਾਰਾ ਜਾਗੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
 • ਜਰਮਨੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ –ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ
 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked as *

  *