ਦਾਵੁਤੋਗਲੂ ਲਈ ਚੁਣੋਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾ

0,,19126283_301,00

ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਹਮਤ ਦਾਵੁਤੋਗਲੂ ਲਈ ਬਰਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ . ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ , ਸਿਰਫ ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਏਰਦੋਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ .

ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ 57 ਸਾਲ ਦਾ ਦਾਵੁਤੋਗਲੂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ . ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਿਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਏਰਦੋਵਾਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਹਨ . ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਏਰਦੋਵਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਆਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ . ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤੌ ਤੁਰਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੰਗ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ .
ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੇਕਿਨ ਅਕਰਮਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੀ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਛਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ . ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਵੁਤੋਗਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ , ਮਧ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ . ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਦਰਹੁਡ ਅਤੇ ਸੀਰਿਆਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ . ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਓੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰਿਆ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹਠੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਥਲਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ . ਮਧ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੌ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਹਨ .

.

ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਵੁਤੋਗਲੂ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਦਾ ਚਰਮੋਤਕਰਸ਼ ਤੱਦ ਵਿਖੇਆ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਏਕੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰੇਚੇਪ ਤਇਯਪ ਏਰਦੋਵਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ . ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਦਾਵੁਤੋਗਲੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ . ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਵੀ ਏਰਦੋਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਸੁਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ . ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਵੁਤੋਗਲੂ ਏਰਦੋਵਾਨ ਤੌ ਆਜਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ . ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਏਰਦੋਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ .
ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਅੰਗੇਲਾ ਮੈਰਕੇਲ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੂੱਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾਵੁਤੋਗਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ . ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਲਈ ਈਊ ਵਿੱਚ ਵੀਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਕਰਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ . ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ . ਅਤੇ ਇਹ ‍ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੂਰੋਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ . ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਦਾਵੁਤੋਗਲੂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਰਿਅਰ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੋਤੀ ਅਤੇ ਸਭਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ .


Related News

 • ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਦਾ ੲਿਤਹਾਸ ੲਿਕ ਕੜਵੀ ਸਚਾੲੀ
 • ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਘੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ
 • ਸ੍ਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਹਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ.ਅਦਾਰਾ ਜਾਗੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
 • ਜਰਮਨੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ –ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ
 • ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ,ਸ੍ਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਰਿਵਾਰਾ ਵੱਲੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ੭ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਰੈਕਫੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਓਫਨਬਾਖ ਵਿੱਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉ?
 • ਲੌਕ ਇੰਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੋਰਪ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਗਠਨ ਜਰਮਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡ੍ਰੇਸਦਨ ਵਿੱਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ-ਨਿੱਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਆਉਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਸ੍ਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਇੰਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
 • ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਟਰ ਫਰੈਕਫੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਕੁੱਜ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮ੍ਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਤਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕਹੇ ਹਨ ਜਾਗੀ ਮਨੁੱਖਤਾ(ਫਰੈਕਫੋਰਟ)ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ- ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਟਰ ਫਰੈਕਫੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਕੁੱਜ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮ੍ਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਤਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕਹੇ ਹਨ.ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਹੋਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁੱਲੇ ਹਨ.ਹੋਣਾ ਤਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆਂ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਗੁਰੁ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ.ਫਰੈਕਫੋਰਟ ਦਾ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ,ਇੱਕ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨਹੀ ਹੈ.ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਝਾਂ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ.ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਖੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੈ.ਤਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ.ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਂ ਕਿ ਹਾਉਸ ਫਰਬੋਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਉਪਰ ਕਬਜਾਂ ਕਰਕਿ,ਲਗਾਤਾਰ ਅਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਤਾਂ ਉਪਰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ(ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ)ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਿਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ.ਫਰੈਕਫੋਰਟ ਦਾ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀ.ਇਹ ਸਾਰੇਆ ਦਾ ਸਾਝਾਂ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ.ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਹਮਖਿਆਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ.ਇਹ ਸਾਝਾਂ ਗੁਰੁਘਰ ਹੈ.ਇੱਥੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਗੁਰਦੁਵਾਰੇਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕਿ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀਰੋ.ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਨਹੀ ਚੱਲਦਾ,ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਪੁੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇਓ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਾ ਪਾਣੀ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉਪਰੋ ਵੀ ਗੁਜਰਦਾ ਹੈ.ਸਿਰਫ ਹੱੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੀਥੱਤੀ ਵਿੱਚ.ਵੀਰੋ ਹੱੜ੍ਹ ਰੋਜ ਨਹੀ ਅਉਦੇ.ਹਾ ਹੱੜ੍ਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਿਦਾਂ ਨਹੀ ਪੁਗਾਈ ਦੀਆਂ.ਸਾਝੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਖੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ.ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ.ਮੇਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਬਜਾ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਵੀਰੋਧ ਡੱਟਕਿ ਵੀਰੋਧ ਕਰੋ.
 • ਫਰੈਕਫੋਰਟ(ਜਾਗੀਮਨੁੱਖਤਾ)ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ-ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਫਰੈਕਫੋਰਟ ਵੱਲੋ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਟਰ ਫਰੈਕਫੋਰਟ ਰੱਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਬੇਹੋਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗੰਡਾ ਗਰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਹੁਦਗੀ
 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked as *

  *